Afdelinger / Grøn sektor

Den grønne sektor

Vi samarbejder med anlægsgartnere om den tungere del af arbejdet, ved nyanlæg af haver og grønne områder. Vi har effektive maskiner og erfarne maskinførere til jordbearbejdning og anlæg af græsplæner.
Vi har stennedlægningsfræsere med arbejdsbredder fra 1,6 til 4,0 m.
Til de store levede hegn tilbyder vi beskæring med et rent snit. Vi kan færdes på næsten alt terræn med vores Hydrema rendegraver og kan klippe både højt, lavt og vandret.
Til mindre hegn og større hække har vi udstyr, som klipper med samme resultat som en hækkesaks.
Vi foretager beplantning af træer og buske på f.eks. skråninger, læbælter og vildtremisser.
Ved forskønnelse af arealer omkring vejanlæg og ejendomme, anlægger vi græs, blomster og blomsterløg.

Beplantning

Vi foretager beplantning med træer og buske fx på skråninger, læbælter og vildtremisser. Hvor der skal forskønnes arealer omkring fx vejanlæg og ejendomme, anlægger vi arealer med græs, blomster og blomsterløg.
Faaborg - Midtfyn Entreprenøren | CVR: 29141843 | Skovløkkevej 3, 5792 Årslev  | Tlf.: 62 61 21 65