Afdelinger / Jord & Vej

Jord  

Vi udfører alle former for jordarbejde med moderne maskiner og erfarne maskinførere.
Vi udfører både små og store opgaver med gravemaskiner fra 1 til 40 tons.
Vi arbejder med stor præcision med laserudstyr, samt kvalitetssikrer og indmåler anlægsarbejder med vores GPS-system.

Vej  

Vi udgraver vejkasser, udskifter blødbund, opbygger gruspuder samt udfører vejanlæg og belægningsopgaver med sten, fliser, asfalt eller granit. Arbejdet udfører vi omhyggeligt efter forskrifter fra bygherrer og rådgivere. I det omfang, opgaverne tillader det, anvender vi genbrugsmaterialer til opbygning og stabilisering.

Jordrensning

Vi renser og sorterer jord, grus og nedbrydningsmaterialer med vores mobile sorteringsanlæg. Derfra kan vi levere færdigvarer i fraktioner fra 0/6 til 0/100. Rensning og miljøhåndtering af olie- og kemikalieforurenet jord foretager vi i nært samarbejde med rådgiver.
Faaborg - Midtfyn Entreprenøren | CVR: 29141843 | Skovløkkevej 3, 5792 Årslev  | Tlf.: 62 61 21 65