Afdelinger / Kloak

Kloak 

Vi er autoriserede kloakmestre og udfører både nyanlæg og renovering af alle former for kloakker. Vi tilbyder planlægning, projektering og tilsyn med afløbssystemer i både den private og den offentlige sektor. Vores ekspertise omfatter hovedledninger, pumpestationer, byggemodning, regnvandsbassiner og udbedring af forsikringsskader.
 

Spildevandsrensning og miljø

I det åbne land skal der ofte etableres anlæg til individuel spildevandsrensning. Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning om valg af rensningsmetode samt planlægning og tilbud på udførelse af arbejdet. Vores kompetence opfatter nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og samletanke. Hvor der skal foretages miljøforanstaltninger i forbindelse med afløbssystemer er vi til rådighed med råd, vejledning samt planlægning af opgaver med etablering af fx olie- og fedtudskillere samt sandfiltre.

Dræn

Den mest effektive metode til at undgå fugtskader på sokler og kældre er at etablere omfangsdræn, som leder vandet væk fra bygningerne. Vi kommer gerne og laver en forundersøgelse og besigtiger sokkel, kælder og det omkringliggende terræn for at finde kilderne til fugten. Derefter vurderer vi eventuelle skaders omfang, og vi projekterer et skræddersyet og effektivt omfangsdræn efter gældende regler.
Faaborg - Midtfyn Entreprenøren | CVR: 29141843 | Skovløkkevej 3, 5792 Årslev  | Tlf.: 62 61 21 65