Afdelinger / Nedbrydning

Nedbrydning

Vi tilbyder miljørigtig nedbrydning af alle former for bygninger og stålkonstruktioner. Vi sikrer kompetent gennemgang og registrering, miljøsanering for PCB, asbest, bly og kemikalier, og vi gennemfører nedbrydningen med mindst mulige støv- og støjgener for omgivelserne. Vi sørger for at materialerne sorteres og bearbejdes, så de kan genbruges eller deponeres under miljørigtige forhold.

Knusning og genbrug

Vores maskinpark omfatter beton- og jernsakse samt mobile knuse- og sortereanlæg, som bearbejder nedbrydningsmaterialer til genbrug. Med vores anlæg kan vi knuse og sortere til flere fraktioner i én arbejdsgang. Fra 0/4 til 0/100 til genbrug som fyld og ved vejbyggeri. Asfalt knuses til genbrug i asfaltindustrien.
Faaborg - Midtfyn Entreprenøren | CVR: 29141843 | Skovløkkevej 3, 5792 Årslev  | Tlf.: 62 61 21 65